ARTROPLASTİ

SAĞLIKLI BİR YAŞAMA İLK ADIMI BİRLİKTE ATALIM...

ARTROPLASTİ NEDİR?

Diz, Kalça gibi eklemlerinin fonksiyonlarını uygun şekilde geri kazanımı amacını taşıyan bir Protez ameliyatıdır.
PROTEZLER

Diz Protezi

Kalça Protezi

DİZ PROTEZİ NEDİR, KİMİN İÇİN UYGUNDUR?

Diz ağrısının giderilmesi, diz fonksiyonlarının uygun şekilde geri kazanımını ve yürüyüş kapasitesinin artırılması amacı taşır. Böylece yaşam kalitesinde artış sağlar. Diz eklem kıkırdağı ileri düzeyde hasarlanmış hastalarda, eklemi yapay bir eklemle değiştirme işlemidir. İstirahat, ilaçlar, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyon gibi ameliyat dışı tedavilerin kullanılmasına rağmen yaşam kalitesi artmayan hastalar için total diz protezleri uygundur. Diz protezi; kobalt, krom alaşımından yapılmış ana bileşenlerden ve buna bağlı bağlı polietilen eklem yüzeyinden oluşur. Diz protezi kemik çimentosu adı verilen bir dolgu maddesi ile kemiğe tutunur.

İlk olarak 1967’ de Gunston tarafından dizayn edilen ve uygulanan total diz protezi dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yıllar geçtikçe malzeme, teknoloji ve cerrahi teknik büyük ilerleme kaydetmiştir.

KALÇA PROTEZİ NEDİR, KİMİN İÇİN UYGUNDUR?

Total kalça protezi, kalça eklemi ileri derecede harap olmuş hastalarda, hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi ameliyatıdır.

Kalça protez kobalt krom veya titanyumdan imal edilen ana parçalar ile bunların eklemleştiği yerde plastik, metal veya seramik ara parçalardan oluşur.

Kalça eklemi artrit, kalça çıkığı, kırık ya da damarlanma bozukluğuna bağlı olarak ileri derecede hasar görmüş kişilerde, diğer tedavi yöntemleri (ilaçlar, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar, baston kullanımı) ile sonuç alınamazsa kalça protezi uygulanır.

Günlük yaşam aktivitelerini engelleyen şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve kısalık durumlarında kalça protezi en iyi tedavi seçeneğidir.

Hastanın 60 yaşın üzerindeki olması tercih edilir, ancak gerekli olduğu durumlarda (ör. romatoid artrit) daha genç hastalarda da uygulanabilir.