DBS-BEYİN PİLİ

SAĞLIKLI BİR YAŞAMA İLK ADIMI BİRLİKTE ATALIM...

Derin beyin stimülasyonu (DBS) nedir?

Derin beyin stimülasyonu (DBS), beyne, semptomlara neden olan anormal aktiviteyi engelleyen veya değiştiren elektriksel impulslar ileten elektrotların implante edilmesini içeren cerrahi bir prosedürdür.
Derin beyin stimülasyon sistemi dört bölümden oluşur;
  1. Beyine implante edilen elektrotlarla biten uçlar (ince yalıtılmış teller)
  2. Puls üreteci adı verilen ve elektriksel atımları oluşturan, kalp pili benzeri küçük bir cihaz
  3. Cihazdan elektrik sinyalleri taşıyan ve beyne implante edilen uçlara bağlanan uzatma kabloları
  4. Cihazın sinyallerini ayarlayan ve cihazı kapatıp açabilen el tipi programlayıcı cihaz.

Derin beyin stimülasyonunda, beynin hedeflenen bölgelerine elektrotlar yerleştirilir. Elektrotlar, köprücük kemiğinin altındaki göğüs derisinin altına yerleştirilen bir tür kalp pili cihazına (implante edilebilir puls üreteci olarak adlandırılır) teller ile bağlanır.

Aktive edildiğinde, puls üreteci, beynin o bölgesindeki beyin devrelerini değiştirerek, beyindeki hedef bölgelere sürekli elektrik sinyalleri gönderir. Derin beyin stimülasyon sistemi, kalp için bir kalp pili ile hemen hemen aynı şekilde çalışır. Aslında, derin beyin stimülasyonu “beynin kalp pili” olarak adlandırılır.

Parkinson hastalığını tedavi etmek için derin beyin stimülasyonu (DBS) nasıl kullanılır?

Derin beyin stimülasyonu (DBS), beynin Parkinson hastalığının neden olduğu hareket semptomlarından (motor semptomlar olarak da adlandırılır) sorumlu olan hedeflenen bir bölgesine elektriksel uyarılar iletir. Elektriksel uyarılar, beynin devrelerinde meydana gelen ve semptomlara neden olan anormal aktiviteyi bozar.

Beyinde Parkinson hastalığı olan hastalarda derin beyin stimülasyonu için hedef olabilecek üç alan vardır. Bunlar subtalamik çekirdek, globus pallidus internus ve talamusun ventral ara çekirdeğidir. Bu alanların her biri, hareketin kontrolünden sorumlu olan beynin devrelerinde rol oynar.

Parkinson hastalığı olan bir bireyde beyinde hedeflenecek spesifik alan, tedavi edilmesi gereken semptomlara bağlıdır. Örneğin, subtalamik çekirdeğin derin beyin stimülasyonu, Parkinson hastalığının titreme, hareket yavaşlığı (bradikinezi), sertlik  ve yürüme ve denge sorunları gibi tüm önemli hareket semptomları için etkilidir. Globus pallidusun derin beyin stimülasyonu, çok çeşitli Parkinson semptomları için başka bir etkili hedeftir. Talamik hedef bazen tremor semptomları olan hastalar için seçilir. Her hasta için önerilen hedef, karar verme sürecinde yer alan nörolog, beyin cerrahı ve diğer bakıcılarla işbirliği içinde yapılır.

 

Derin beyin stimülasyonu (DBS) için aday olup olmadığımızı nasıl anlarız?

Derin beyin stimülasyonu (DBS) için aday olarak kabul edilmeden önce, Parkinson hastalığı olan hastalar kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmelidir. İdeal olarak, hareket bozuklukları alanında uzmanlardan oluşan multidisipliner bir ekip hastayı değerlendirecektir. Bu klinik ekip tipik olarak bir nörolog, beyin cerrahı, nöropsikolog ve psikiyatrist içerir.

Hastalar ilaçlarla iyi yönetiliyorsa, DBS düşünülmez. DBS için adaylar, aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasını karşılayan hastalardır:

  • Uygun dozda levodopa ve diğer ilaçları almasına rağmen semptomlar iyi kontrol edilmezse.
  • Semptomlar hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyorsa.
  • İlaçlardaki ayarlamalara rağmen anormal veya kontrolsüz istemsiz hareketler (diskinezi) veya motor dalgalanmalar düzelmiyorsa.
  • Günde dört veya daha fazla doz levodopa gerekiyorsa.
  • İlaçlarla kontrol altına alınamayan titremeler varsa.
  • Levodopa yanıt testi pozitif ise

Hastanın tek doz levodopaya yanıtı, doktorların hangi hastaların DBS’den fayda görebileceğini belirlemek için kullandıkları bir başka testtir. Bu testte hastalar 8 ila 12 saat süreyle levodopa almayı bırakır ve ardından tek bir doz alır. Tek doz levodopa aldıktan sonra net bir pozitif yanıt alırlarsa, hastaların DBS’den fayda görmeleri olasıdır.

Birçok hasta için DBS’ye yanıt levodopaya benzer olacaktır, ancak semptomlarda dalgalanmalar olmayacaktır. Buna ek olarak, DBS, Parkinson hastalığında levodopaya yanıt vermeyebilecek titreme için hala etkilidir ve ayrıca ilaç kullanımına bağlı diskineziyi azaltmaya yardımcı olacaktır.

Hastanelerimizde derin beyin stimülasyonu nasıl yapılır?

Gerçek prosedür başlamadan önce, çoğu hasta için kafanıza bir kafa çerçevesi (stereotaktik kafa çerçevesi) yerleştirilir, bu beyin görüntüleme sırasında başınızı hareketsiz tutar ve elektrotu beyindeki hedefe iletmek için kullanılır. Çerçeveyi başınıza sabitlemek için cerrahi pimler veya vidalar kullanılır. Sedasyon tipik olarak prosedürün bu bölümünde verilir.

Beyin cerrahınız derin beyin stimülasyon sistemini bir ila üç aşamada yerleştirecektir. Kafa çerçevesi kafayı sabit tutargörüntüleme sırasında ve elektrotu hedefe ulaştırmak için kullanılır.

İlk olarak, kafatasında küçük bir delik açılır. Uçlarında elektrot bulunan elektrotlar bu delikten geçirilir ve beynin Parkinson hastalığının neden olduğu hareketlerden sorumlu bölge(ler) olarak tanımlanan bölgelerine cerrahi olarak implante edilir.

Parkinson hastalığı olan çoğu insan, semptomlar çoğunlukla tek taraflı olmadıkça beynin her iki tarafına bir elektrot yerleştirilmesine ihtiyaç duyacaktır (o zaman beynin bir tarafında yalnızca bir kurşun gerekli olacaktır). Beynin her iki tarafı (yarım küre) vücudun karşı tarafını kontrol eder, bu nedenle her bir lead, semptomların meydana geldiği karşı tarafa yerleştirilir. Bazen bu prosedür aşamalar halinde yapılır; bir seferde bir lead yerleştirilir, ardından diğer taraf için başka bir ameliyat yapılır. Diğer hastalarda her iki lead de aynı operasyon sırasında yerleştirilir. Çoğu zaman hastalar lead yerleştirme sırasında uyanık kalır. Lead konumunu görüntülemek için bazen intraoperatif bir MRI da kullanılır.

Yaklaşık 1 hafta sonra yapılan ayrı bir operasyonda, bir veya iki pille çalışan puls üreteci cihazı (her elektrot için bir tane) derinin hemen altına, üst göğüs bölgenizdeki köprücük kemiğinizin altına implante edilir. Zaten beyinde konumlandırılmış lead’e bir uzatma kablosu takılır, daha sonra cildinizin altında kulağınızın arkasında ve boynunuzdan puls üreteci cihazına tünellenir.

İmplant ameliyatından yaklaşık 2 ila 4 hafta sonra bir ofis ziyareti için geri döneceksiniz. İmplante edilen puls üreteci, elde tutulan bir cihaz tarafından açılır ve semptomlar düzelene kadar elektrik pulsları ayarlanır. (Cihaz bu uçlar aracılığıyla beyne elektrik sinyalleri gönderir.) Elde taşınan cihaz aynı zamanda pil seviyesini de kontrol edebilir ve cihazı açıp kapatabilir.

Semptomları en iyi şekilde hafifletmek için beyne gönderilen stimülasyona ince ayar yapmak için birkaç takip programlama ziyareti gerekecektir. Ardından, sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye devam etmek, semptomları en iyi şekilde kontrol etmeye devam etmek için stimülasyonu gerektiği gibi ayarlamak ve cihazın pil ömrünü kontrol etmek için düzenli olarak planlanmış uzun vadeli takip ziyaretleri gerekecektir.

Beyin cerrahı elektrotları beynimin neresine yerleştireceğini nasıl biliyor?

Elektrotları beyne yerleştirmek en kritik adımdır. Semptomları iyileştirmek için elektrotların beyinde tam olarak bir yere yerleştirilmesi gerekir. İşlemden önce ve/veya işlem sırasında, hedeflenecek alanları tam olarak belirlemek ve lead ve elektrot yerleşimini yönlendirmek için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yapılır. Lead yerleşimini iyileştirmek için hedef bölgedeki beyin hücresi aktivitesini kaydetmek için çoğu zaman bir elektrot kullanılabilir.

Tüm prosedür boyunca uykuda mı olacaksınız?

Prosedürün bir kısmı için sedasyona tabi tutulacak veya lokal anestezi alacaksınız, lead ve elektrot yerleştirme için uyanık olabilir veya olmayabilirsiniz ve impuls üreteci implante edildiğinde uykuda olacaksınız.

Ameliyatınız hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak için;

Baş çerçevesini sabitlemek için pim veya vidaların kullanıldığı başın bölgelerine lokal anestezik uygulanır ve sedasyon verilir.

Ameliyat ekibi deriyi açarken ve lead’in yerleştirilmesi için kafatasındaki açıklığı delerken, işlemin başlangıcında size sedasyon uygulanacaktır.

Çoğu hasta lead ve elektrot yerleştirme için uyanık olacaktır. Beyin ağrı hissetmediği için işlemin bu kısmı ağrılı değildir. Uyanık olmak, stimülasyonun etkilerini test ederken cerrahi ekibin sizinle etkileşim kurmasını sağlar. Ancak uyanıkken işlemi tolere edemeyen bazı hastalarda elektrot ve lead genel anestezi altında yerleştirilebilir.

Lead yerleşimi, manyetik rezonans görüntüleme ile gerçek zamanlı olarak yönlendirilir. İşlem, MR donanımlı özel bir ameliyathanede gerçekleştirilir.

Puls üretecinin göğüse implantasyonu ve cihazdan gelen lead’lerin beyindeki lead’e bağlanması genellikle genel anestezi altında yapılır.

Derin beyin stimülasyonunun (DBS) önemli avantajları nelerdir?

Derin beyin stimülasyonunun (DBS) birçok avantajı vardır: DBS, beynin küçük bölgelerini cerrahi olarak tahrip eden talamotomi ve pallidotomiden farklı olarak beynin herhangi bir yerinde kalıcı hasara neden olmaz ve bu nedenle kalıcıdır ve geri döndürülemez.

Elektrik stimülasyonu, kişinin hastalığı değiştikçe veya ilaçlara verdiği yanıt değiştikçe ayarlanabilir ve tersine çevrilebilir.

DBS tersine çevrilebilir olduğundan ve kalıcı beyin hasarına neden olmadığından, henüz mevcut olmayan yenilikçi tedavi seçeneklerinin kullanılması mümkün olabilir. Talamotomi ve pallidotomi, beyin dokusunda küçük ama kalıcı değişikliklere neden olur. Bir kişinin gelecekteki terapilerden yararlanma potansiyeli, bu işlemlerden geçiyorsa azalabilir.

DBS herhangi bir uzun vadeli sonuç olmaksızın aşırı yan etkilere neden oluyorsa, stimülatör herhangi bir zamanda kapatılabilir.

Derin beyin stimülasyonunun (DBS) önemli avantajları nelerdir?

Derin beyin stimülasyonunun (DBS) birçok avantajı vardır: DBS, beynin küçük bölgelerini cerrahi olarak tahrip eden talamotomi ve pallidotomiden farklı olarak beynin herhangi bir yerinde kalıcı hasara neden olmaz ve bu nedenle kalıcıdır ve geri döndürülemez.

Elektrik stimülasyonu, kişinin hastalığı değiştikçe veya ilaçlara verdiği yanıt değiştikçe ayarlanabilir ve tersine çevrilebilir.

DBS tersine çevrilebilir olduğundan ve kalıcı beyin hasarına neden olmadığından, henüz mevcut olmayan yenilikçi tedavi seçeneklerinin kullanılması mümkün olabilir. Talamotomi ve pallidotomi, beyin dokusunda küçük ama kalıcı değişikliklere neden olur. Bir kişinin gelecekteki terapilerden yararlanma potansiyeli, bu işlemlerden geçiyorsa azalabilir.

DBS herhangi bir uzun vadeli sonuç olmaksızın aşırı yan etkilere neden oluyorsa, stimülatör herhangi bir zamanda kapatılabilir.

İYİLEŞME SÜRECİ VE BAKIM

Derin beyin stimülasyonu Parkinson hastalığı için ne kadar etkilidir?

Derin beyin stimülasyonu, çoğu hastanın titreme, sertlik, yavaş hareket (bradikinezi), yürüyüşün donması (ayaklar yere yapışmış gibi görünüyor) ve diskinezi gibi semptomları için mükemmel bir rahatlama sağlar. Uzun süreli çalışmalar titreme, bradikinezi ve diskinezide sürekli iyileşme olduğunu göstermiştir. Birçok hasta ilaçlarını azaltabilir ve kendine bakmak için gerekli günlük yaşam aktivitelerine bağımsız katılım da dahil olmak üzere fonksiyon seviyelerini koruyabilir. Belirgin avantajlardan biri, DBS’den sonra hastaların ortalama olarak günlük “zamanında” – en iyi olduklarında, zahmetli diskinezi olmadan – yarım gün iyileştirmeleridir.

Derin beyin stimülasyonu Parkinson hastalığını tedavi eder mi?

Derin beyin stimülasyonu Parkinson hastalığını ve titremesini iyileştirmez. Bununla birlikte, bir hastanın işlevini ve yaşam kalitesini iyileştiren motor semptomları önemli ölçüde iyileştirebilir.

Derin beyin stimülasyonundan sonra hala ilaç almanız gerekecek mi?

Evet. Bununla birlikte, dozajınız zamanla büyük ölçüde azaltılabilir.

Derin beyin stimülasyonu prosedüründen sonra ne zaman eve gidebileceksiniz?

DBS lead’lerinin implantasyonunu takiben ortalama hastanede kalış süresi 1 ila 2 gündür. Çoğu hasta, pillerinin takıldığı gün eve dönebilir.

Eve döndüğünüzde ameliyat bölgesine nasıl bakmalısınız?

– Dikişleriniz veya zımbalarınız ameliyattan 10 ila 14 gün sonra alınacaktır.

– Dört pim bölgesinin her biri kuruyana kadar yara bandı ile kapatılmalıdır. Ameliyat bölgesinden kaçınarak başınızı nemli bir bezle yıkayabileceksiniz.

– Saçınızı yalnızca dikişleriniz veya zımbalarınız alındıktan sonraki gün şampuanlayabilirsiniz, ancak çok nazikçe.

– Yara bölgelerini kaşımamalı veya tahriş etmemelisiniz.

Derin beyin stimülasyon ameliyatından sonra aktivitemi sınırlamak zorunda kalacak mısınız?

– Ameliyattan sonra 2 hafta hafif aktivitelerde bulunmamalısınız. Buna ev işleri ve cinsel aktivite dahildir.

– Ameliyattan sonra 4 ila 6 hafta ağır faaliyetlerde bulunmamalısınız. Buna koşu, yüzme veya herhangi bir beden eğitimi dersi dahildir. Cerrahi yaranızın düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak için yorucu herhangi bir şeyden kaçınılmalıdır. Aktivitelerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, yapmadan önce doktorunuzu arayın.

– En az 2 hafta boyunca 2,2 kg dan (5 Pound) fazla kaldırmamalısınız.

– Kollarınızı omuzlarınızın üzerine kaldırmamalı, boynunuzu fazla bükmemeli veya germemelisiniz.

– Yaptığınız işin türüne göre 4 ile 6 hafta arasında işinize dönebilirsiniz.

 

Doktorunuzu / danışmanınızı veya bizi ne zaman aramanız gerekir?

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen arayın:

– Şiddetli ve kalıcı baş ağrıları.

– Kesi yerinde kanama.

– Kesi bölgesinde kızarıklık veya artan şişlik.

– Görme kaybı.

– Görüşte ani bir değişiklik.

– 38.3 Santigrat Derece (101 Fahrenheit) veya daha yüksek kalıcı bir vücut sıcaklığında.

 

EK DETAYLAR

Sinyal üreteci cihazındaki pil ne kadar sürer?

Piller, şarj edilemeyen cihazlarda 3 ila 5 yıl, şarj edilebilir pilli cihazlarda ise 15 yıl veya daha uzun süre dayanabilir. Ancak bu süreler önemli ölçüde değişebilir. Pili değiştirmek için basit bir ayakta tedavi prosedürü gereklidir. Şarj edilebilir pil cihazları günlük (yaklaşık 30 dakika) veya her 10 ila 14 günde bir (yaklaşık 4 saat) şarj edilebilir. Doktorunuz, tedavi ayarlarınıza bağlı olarak pilinizi ne sıklıkla şarj etmeniz gerektiğini tartışacaktır.

Elektrikli cihazları kullanabilir miyim?

Çoğu elektronik cihazı kullanabilmeniz gerekirken, şunu bilmelisiniz:

– Havaalanlarında, büyük mağazalarda ve halk kütüphanelerinde bulunanlar gibi hırsızlık dedektörleri ve tarama cihazları gibi bazı cihazlar, nörotransmitterinizin açılıp kapanmasına neden olabilir. Genellikle, bu sadece rahatsız edici bir duyuma neden olur. Bununla birlikte, semptomlarınız aniden kötüleşebilir. Size verilen kimlik kartını daima yanınızda bulundurunuz. Kimlik kartınızla, bu cihazları kullanmamak için yardım isteyebilirsiniz.

– Ev aletlerini, bilgisayarları ve cep telefonlarını kullanabileceksiniz. Genellikle implante edilmiş stimülatörünüze müdahale etmezler.

– Stimülatörünüzü etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için size bir mıknatıs verilecektir. Bu mıknatıs televizyonlara, kredi kartlarına ve bilgisayar disklerine zarar verebilir. Her zaman bu öğelerden en az 30 cm uzakta tutun.

 

Parkinson hastalığının tedavisi için derin beyin stimülasyonu sigorta kapsamında mı?

Poliçenizin sağladığı teminat kapsamını belirlemek için doğrudan sigorta temsilcinizle görüşmeniz en iyisidir.

DERİN BEYİN STİMÜLASYONU

BEYİN PİLİ
ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish