HEKİMLERİMİZ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. ADEM AYDIN

Doç. Dr. Adem Aydın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

E-Mail: docdradem.aydin@sanita.istanbul

Dil
Türkçe, Ingilizce

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakultesi 2002

Uzmanlık Eğitimi ve Araştırma Görevlisi Yer ve Yılı

Kocaeli Tıp Üniversitesi, 2003-2008

Doktora Eğitimi Yer ve Yılı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015

Bilim/Kök hücresi ve Doku yenilenmesi

 

Doçentlik Yer ve Yılı

Artro Klinik, 2016

 

Tıbbi İlgi Alanları

Spor yaralanmaları

Artroplasti

Eklem cerrahisi(Omuz, Kalça, Diz, Dirsek, Bilek)

Kök hücre ve doku yenilenmesi

https://www.sanita.istanbul/wp-content/uploads/2021/09/dr_cv_01.jpg
https://www.sanita.istanbul/wp-content/uploads/2021/09/dr_cv_02.jpg

Doç. Dr. Adem Aydın Hakkında

Bilimsel Yayınlar
  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.3 AYDIN ADEM,ATMACA HALİL,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2013). Anterior knee dislocation with ipsilateral open tibial shaft fracture: a 5-year clinical follow-up of a professional athlete. MUSCULOSKELETAL SURGERY, 97(2), 165-168., Atıf Sayısı : 2, Doi: 10.1007/s12306-011-0155-2, (Kontrol No: 2764645)

A.4 MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,MEMİŞOĞLU KAYA,SARMAN HAKAN,AYDIN ADEM,ATMACA HALİL (2013). Internal Splinting: A New Technique for Achilles Tendon Repair. Techniques in Foot & Ankle Surgery, 12(2), 92-98., Atıf Sayısı :2,Doi:10.1097/BTF.0b013e318290ff37, (Kontrol No: 2763778)

A.5 ATMACA HALİL,AYDIN ADEM,MUSAOĞLU RESUL (2013). Experimental model of osteoporosis: comparison between ovariectomy and botulinum toxin a.. Acta ortopedica brasileira, 21(6), 340-3., Atıf Sayısı : 3, (Kontrol No: 2763597)

A.6 AYDIN ADEM,KENAR HALİME,ATMACA HALİL,ALICI TUĞRUL,GACAR GÜLÇİN,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,KARAÖZ ERDAL (2013). The short- and long- term effects of estrogen deficiency on apoptosis in musculoskeletal tissues: an experimental animal model study.. Archives of Iranian Medicine, Atıf Sayısı : 6, (Kontrol No: 2764610)

A.7 AYDIN ADEM,ATMACA HALİL,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2012). Bilateral congenital vertical talus with severe lower extremity external rotational deformity. The Foot, 22(3), 252-254., Atıf Sayısı : 5, Doi: 10.1016/j.foot.2012.04.004, (Kontrol No: 2762977)

A.8 ATMACA HAL L,MEM O LU KAYA,YUMUK ZEK ,AYDIN ADEM (2012). A CASE OF BILATERAL SUPPURATIVE ARTHRITIS OF HIP JOINT WITH CONCOMITANT PYOMYOSITIS. Balkan Medical Journal, Doi: 10.5152/balkanmedj.2012.062, (Kontrol No: 2763056)

A.9 AYDIN ADEM,MEM O LU KAYA,ATMACA HAL L (2012). Reply to comment on Aydin et al. entitled “Effects of botulinum toxin A on fracture healing in rats: an experimental study”. Journal of Orthopaedic Science, 17(6), 828-829., Doi: 10.1007/s00776-012-0301-1, (Kontrol No: 2763198)

A.10 AYDIN ADEM,MEMİŞOĞLU KAYA,CENGİZ ABDULKADİR,ATMACA HALİL,MÜEZZİNOĞLU BAHAR, MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2012). Effects of botulinum toxin A on fracture healing in rats: an experimental study. Journal of Orthopaedic Science, 17(6), 796-801., Atıf Sayısı : 12, Doi: 10.1007/s00776-012-0269-x, (Kontrol No: 2763125)

A.11 MEMİŞOĞLU KAYA,ATMACA HALİL,SARMAN HAKAN,AYDIN ADEM (2011). Delayed reconstruction of quadriceps tendon rupture with Endobutton®: a new technique . European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 21(5), 371-374., Atıf Sayısı : 2, Doi: 10.1007/s00590-010-0718-1, (Kontrol No: 2764058)

Bilimsel Yayınlar.....
  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 SARMAN HAKAN,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,MEMİŞOĞLU KAYA,AYDIN ADEM,ATMACA HALİL, BARAN TUNCAY (2013). Comparision of the semiinvasive internal splinting and open suturing techniques in achilles tendon ruptures. 9th Biennial ISAKOS Congress (Poster), (Kontrol No: 2767293)

B.2 AYDIN ADEM,KENAR HALİME,ATMACA HALİL,ALICI TUĞRUL,GACAR GÜLÇİN,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,KARAÖZ ERDAL (2012). The short and long term effects of osteoporosis on apoptosis in musculoskeletal tissues: An experimental animal model study. 2nd IOF-ESCEO Pre- clinical Symposium- IOF-ECCEO12 European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis., 23 (S2), 406-406., Doi: 10.1007/s00198-012-1924-y (Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 2766957)

B.3 AYDIN ADEM,ERMAN GÜLAY,SUBAŞI CANSU,AKSOY AYÇA,ÜNAL ZEHRA SEDA,KARAÖZ ERDAL (2012). Molecular and Immunophenotypic Characterization of Isolated Human Articular Bursal Tissue- Derived Stem Cells.. International conference on Rejenerative Functional Medicine (Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 2769376)

B.4 KESEMENLİ CUMHUR CEVDET,MEMİŞOĞLU KAYA,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,AYDIN ADEM,SELEK ÖZGÜR,KOCATÜRK MUAMMER (2009). B-PT graft for ACL recontsruction with double bundle technique. 10th. EFORT Congress (Poster), (Kontrol No: 2768933)

B.5 AYDIN ADEM,MEMİŞOĞLU KAYA,CENGİZ ABDULKADİR,MÜEZZİNOĞLU BAHAR,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2009). Effects of botox on fracture healing after traumatic brain injury – an experimental study on rats. 10th. EFORT Congress (Poster), (Kontrol No: 2769001)

B.6 MEMİŞOĞLU KAYA,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,SARISOY HASAN TAHSİN,SELEK ÖZGÜR,AYDIN ADEM (2009). A semiinvasive surgical technique with limited exposure in achilles. 10th. EFORT Congress (Poster), (Kontrol No: 2769049)

B.7 MEMİŞOĞLU KAYA,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,KESEMENLİ CUMHUR CEVDET,AYDIN ADEM, KOCATÜRK MUAMMER,ATMACA HALİL (2009). Tibial intercondylar eminence fracture in adolescents: A modified arthroscopic treatment technique with endobutton. 10th. EFORT Congress (Poster), (Kontrol No: 2767479)

Tar ih: 03/11/2020 3

Bilimsel Yayınlar......
  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 ÇOLAK TUNCAY,DUMAN CAN,BAMAÇ BELGİN,AYDIN ADEM,ÖZBEK AYDIN,YILDIZ DEMİR KÜRŞAT, BİÇER ÜMİT (2010). Ischemia Modified Albumin Levels Following Mild Closed Head Trauma in the Rat. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(4), 1171-1176., Doi: 10.5336

/medsci.2009-11356, (Kontrol No: 2766662)

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 AYDIN ADEM,ATMACA HALİL,UĞUR LEVENT (2015). Alt ekstremite mekanik aks deği imlerinin ön çapraz bağ üzerinde oluşan reaksiyon kuvvetleri üzerine etkisi: Sonlu elemanlar model çalıması .. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2769700)

E.2 ATMACA HALİL,MEMİŞOĞLU KAYA,BARAN TUNCAY,SARMAN HAKAN,AYDIN ADEM (2013). Spontane kuadriseps tendon kopmas olan gecikmiş olgularda endobutton® ile onarım.. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi., (Kontrol No: 2770204)

E.3 MEMİOŞLU KAYA,AYDIN ADEM,ATMACA HALİL,SARMAN HAKAN,GÖK ÜMİT,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2011). Aşil tendon rüptüründe semi-invazif metod iç-köprüleme (internal splinting).. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2769654)

E.4 SARMAN HAKAN,ATMACA HALİL,AYDIN ADEM,ERDEMİR CENGİZ,GÜDÜK AHMET,MEMİŞOĞLU KAYA (2011). Larsen sendromu: yenidoğan döneminde literatür eşliğinde bir olgu sunumu.. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi., (Kontrol No: 2769603)

E.5 KOCATÜRK MUAMMER,MEMİŞOĞLU KAYA,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,AYDIN ADEM (2009). Gelişimsel Kalça Displazilerinde Pemberton perikapsüler osteotomisinin sonuçları . 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , (Kontrol No: 2770072)

E.6 AYDIN ADEM,MEMİŞOĞLU KAYA,CENGİZ ABDULKADİR, GÖREN SERKAN,KİŞİOĞLU YASİN, MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2009). Osteoporoz oluşturulan sıçanlara Travmatik Beyin Hasarının etkisinin araştırılması ( deneysel Çalışma ). 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2770118)

E.7 AYDIN ADEM,MEMİŞOĞLU KAYA,CENGİZ ABDULKADİR,MÜEZZİNOĞLU BAHAR,KİŞİOĞLU YASİN, MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2009). Travmatik Beyin Hasar oluşturulan sıçanlarda kırık iyileşmesine botulinum toksin A uygulanmasının etkisi ( deneysel çalışma ). 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2770012)

E.8 MEMİŞOĞLU KAYA,KESEMENLİ CUMHUR CEVDET,AYDIN ADEM,ATMACA HALİL,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2008). Tibia interkondiler eminens kırığının endobutton yardımıyla artroskopik tamiri. TUSYAD Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi kongresi, (Kontrol No: 2769955)

E.9 KİŞİOĞLU YASİN,ÖZKAN ARİF,AYDIN ADEM,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA,BULUÇ LEVENT, MEMİŞOĞLU KAYA,CENGİZ ABDULKADİR (2008). Kırık iyileşmesi sonrası sıçan uyluk kemiğinin mukavemet kontrolü. FİGES, (Kontrol No: 2769874)

E.10 TOSUN BİLGEHAN,KOCATÜRK MUAMMER,ATMACA HALİL,AYDIN ADEM,BULUÇ LEVENT (2007). 4. metakarpofalangeal eklemin kronik bilateral kolleteral ligaman yaralanmas .. 20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2769468)

E.11 MEMİŞOĞLU KAYA,AYDIN ADEM,AYYILDIZ ERHAN,ATMACA HALİL,MÜEZZİNOĞLU ÜMİT SEFA (2007). Travmatik talektomi veya talusun laterale total ekstrusyonu:Nadir bir olgu. 20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi., (Kontrol No: 2769505)