HEKİMLERİMİZ

GENEL CERRAHİ VE PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. ALİ DURSUN KAN

Doç. Dr. Ali Dursun Kan

Genel Cerrah, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı

E-mail: dralidursun.kan@sanita.istanbul

Dil
Türkçe, İngilizce

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1993

EĞİTİMİ

2006-2009. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ , SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
2003–2007 KARTAL EĞITIM ARAŞTIRMA HASTANESI PLASTİK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHİ   UZMANLIK EĞİTİMİ  ( EL CERRAHİSİ EĞİTİMİ İHTİSAS BOYUNCA)
1994-1999. İSTANBUL TIP FAKÜLTESI GENEL CERRAHI UZMANLIK EĞİTİMİ
1987-1993 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA  TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORU

DENEYİM

2016 – 2020  ÖZEL MUAYENEHANE VE TUZLA ESTETİK CENTER

2010 – 2018 TRANSMED SAÇ EKİM VE ESTETİK CERRAHİ MERKEZİ

2009 – 2010 ÖZEL GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ PLASTİK REKONSTRUKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI.TUZLA-İSTANBUL( EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ)

2007-2009. VAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, PLASTİK REKONSTRUKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI(EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ)

2008-2009  LAYDYS LAZER GÜZELLİK MERKEZİ MESUL MÜDÜRLÜK. VAN

2000-2003. SSK  BİNGÖL HASTANESİ KURUCU  BAŞHEKİMLİK VE GENEL CERRAHİ UZMAN

https://www.sanita.istanbul/wp-content/uploads/2021/09/dr_cv_01.jpg
https://www.sanita.istanbul/wp-content/uploads/2021/09/dr_cv_02.jpg

Doç. Dr. Ali Dursun Kan Hakkında

Sertifikalar

Video Endo-Laproskopik Cerrahi İleri Eğitim Sertifikası (E.A.E.S onaylı)

Üye Olduğu Dernekler

1-Ulusal Travma Cerrahi Derneği
2-Meme Hastalıkları Araştırma  ve Tedavi Derneği
3-Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
4-İstanbul Tabip Odası

Bilimsel Etkinlikler

1-27. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya
2-28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi.  20-23 Eylül 2006 Ankara
3-II. Cerrapaşa Plastik Cerrahi Günleri “Baş Boyun Onarımları,, 3-4 Haziran  2005
4-II. Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri. “Oral Kavite ve Orofarinks Kanseri,, 12-14 Mayıs 2006
5-XI . Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. İstanbul Meme Hastalıkları Araştırma  ve Tedavi Derneği. 22-23 Aralık 2006

Bilimsel Yayınlar

1-Meme İmplantlarında Geç Dönem Komplikasyon: Krakatau Sendromu
Aykut Mısrlıoğlu  Ali Dursun Kan Mithat Akan Tayfun Aköz .Turk Plast Rekonstr Est Cer Derg Cilt 15,Sayı 2, (2007)
 2-Ayşegül Yavuz, Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz. Ergenlik Dönemde        Memede Dev  Fibroadenom: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim Araş. Has Tıp Dergisi. Cilt 8 Sayı 1 ,32-32, 2007
3-Üst Dudakta Kondroid Siringoma: Olgu Sunumu. Mustafa Karaca, Aykut Mısırlıoğlu, Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz.Kartal Eğitim Araş. Tıp Dergisi Cilt 12 Sayı 1, 89-92, 2007

KONGRE BİLDİRİ VE POSTERLERİ

1-Derin İnferior Epigastrik Perforatör Flep Diep ile Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Abdominal Durvarda Herni Oluşumu ( Olgu Sunumu)
Ali Dursun Kan , Serkan Yıldırım ,Gaye Taylan ,Tayfun Aköz
Sunum şekli :POSTER
27. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya

2-Kolesterol Emboli Sendromu: 2 Vaka Sunumu
Gülden Avcı, Ali Dursun Kan , Serkan Yıldırım ,Tayfun Aköz
Sunum Şekli: POSTER
27. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya

3-Sınıflandırılmayan İlginç Bir Başparmak Anomalisi: Triplicated Thum ( Üç Parmak)
Serkan Yıldırım, Gaye Taylan ,Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz
Sunum Şekli: POSTER
27. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 konya

4-Sakrokoksigeal Kronik İnflamatuar Hastalıklarda Yassı Hücreli Karsinom
Gülden Avcı , Ali Dursun Kan , Mithat Akan ,Tayfun Aköz
Sunum Şekli: POSTER
27. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya

5-Üst Dudakta Kondroid Siringoma: Olgu Sunumu
Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
 Sunum Şekli: POSTER
28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi  20-23 Eylül 2006 Ankara

   6-Ergenlik Döneminde Memede Dev Fibroadenom : Olgu Sunumu
Ali Dursun Kan , Mithat Akan,  İlker Bılgıç ,Tayfun Aköz
Sunum Şekli: POSTER
28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya

7-Constricted Ear Deformitesi Tedavisinde Literatürde Tanımlanan Alternatif Teknikle Onarım: Olgu Sunumu. Ali Dursun Kan
Sunum Şekli: POSTER
30. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi  15-19 Ekim 2008  Antalya

8-Serbest DİEP ve Kas Koruyucu TRAM Flep ile Geç  Dönemde Meme     Rekonstrüksiyonu: Çok  Evreli mi? Tek Evreli mi?
Serkan Yıldırım , Gaye Taylan , Ali Dursun Kan ,Serdar Toksoy ,Tayfun Aköz
Sunum şekli: SÖZEL
28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 konya

9-Alt ve Üst Ekstremitenin Segmenter Kemik Defeklerinde Vaskülarize Serbest      Fibula Flebinin Yeri
            Serkan Yıldırım, Ali Dursun Kan, Tayfun Aköz
            Sunum Şekli: SÖZEL
28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya

10-Omentum Flebi ile Klinik Deneyimlerimiz
Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Gaye Taylan ,Tayfun Aköz
Sunum Şekli : SÖZEL
28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya

11-Memede İmplan Sonrası Uzun Dönemde Nadir Görülen Bir Sendrom : Krakatau (Olgu Sunumu)
Ali Dursun Kan,  Aykut Mısırlıoğlu ,M Akan ,Tayfun Aköz
Sunum Şekli : SÖZEL
28. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi. 14-17 Eylül 2005 Konya