MİDE BANTI

MİDE BANTI

Mide bandı uygulaması kısıtlayıcı yöntemle kilo vermeyi sağlar. Yemek borusu ile midenin bileşim yerinin yaklaşık 3 cm altına silikondan yapılan bir bant takılarak yaklaşık 15-20 ml lik bir hacim sınırlandırılır. Bu silikondan yapılan bant ince bir tüp ile cilt altına yerleştirilen bir hazneye bağlıdır. Bu hazneye verilen sıvı silikon bantın içinde başta sönük duran balonu şişirebilir. Böylece zaman içinde gereksinim duyulur ise bantın genişliği ciltten yapılacak iğne ile herhangi bir girişim gerektirmeden ayarlanabilir.

Ameliyat sonrası hasta 1 gece hastanede kalıp ertesi gün taburcu edilmektedir.

SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP MİDE)

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı son yıllarda giderek daha çok artan oranlarda uygulanmaya başlamıştır. Sleeve gastrektomi ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı geriye dönüşü olmadan çıkarılır. Geriye bırakılan mide dokusu yaklaşık 150-200 ml civarındadır. Sleeve gastrektomi ameliyatının obezite üzerinde iki tür etkisi vardır:

  • Kısıtlayıcı (restriktif) etki: Mide hacmi küçültüldüğü için daha erken doyulur.
    • Hormonal etki: İştah hormonlarının büyük bir kısmı midede üretildiği için iştahta azalma ve öğün aralarında açlık hissinde gerileme görülür.Ameliyat sonrası 1. Gün hastalara yemek başlanıyor, hastalar hastanede 2. Günün sonunda taburcu ediliyor.

BY-PASS

Mide by-pası ameliyatı yaklaşık 20 yıldır yapılmakta olan ve halen ABD de en çok seçilen kiloverme cerrahisi yöntemidir. Kullanılmaya başlamasından sonra birçok teknik geliştirme yapılmış ve laparoskopik olarak uygulanıma başlanması özellikle 1991 sonrası sayısal olarak patlama yaşanmasına neden olmuştur. Özetle hem kısıtlayıcı hem de emilim bozucu etki ile kilo vermeyi sağlayan ve mide barsak dizgesinde (sisteminde) kalıcı yapısal değişiklik yaratan bir yöntemdir.Bir çok  farklı yöntem vardır ancak hepsinin temel prensibi aynıdır.

Bariatrik cerrahi kilo kaybına ek olarak,hastaların anlamlı bir kısmında tip 2 diyabet, hipertansiyon, obstrüktif uyku apnesi, hiperlipidemi gibi yandaş hastalıklarda da düzelmeye neden olur. Santral obezitenin yol açtığı bu yandaş hastalık ve durumlar metabolik sendromu meydana getirirler. Bu düzelme, sadece kısıtlayıcı ameliyatlarla kıyaslandığında, kısıtlayıcı ve emilimi azaltıcı ameliyatlarda daha fazla görülür. Bu düzelmenin arkasındaki mekanizmanın, kilo kaybı ve gıda alımının kısıtlanmasına ek olarak, insulin üretimi ve etkisini kontrol eden barsak hormonlarındaki değişiklikler olduğu düşünülmektedir.

Ameliyat sonrası 1.günde hastalara rejim başlanıyor. 2. veya 3. Günün sonunda taburcu ediliyor.

TİP 2 DİYABET METABOLİK CERRAHİYLE NASIL DÜZELİYOR?

İnsülin kan şekerini kontrol altında tutan bir hormon, yani kimyasal bir maddedir. Metabolik cerrahide midenin bir kısmı alınır ve ince barsakla bağlantısı yeniden düzenlenir. Bu operasyon, insülinin salgılanmasını ve etkisini kontrol eden çeşitli barsak kökenli hormonlarda değişikliklere neden olur. Metabolik cerrahi tip 2 şeker hastalığını birden çok faktörün sonucu olarak iyileştirir. Bunlardan bazıları inkretin düzeylerinde artma, anti-inkretinlerin azalması, ghrelin seviyesinde düşüş, leptin etkinliğinin artması, midenin hızlı boşalması, kalori kısıtlaması ve kilo kaybıdır.

Open chat