ENDODONTİ

SAĞLIKLI BİR YAŞAMA İLK ADIMI BİRLİKTE ATALIM...

ENDODONTİ

  • Kanal Tedavisi

Dişin kök ucunda bulunan iltihapların temizlenmesi için, dişin sinir odasına kadar ilerlemiş veya çok yaklaşmış çürüklerin tedavisinde, dişlerin kök uçlarıyla ilişkili kistlerin olduğu durumlarda kullanılan yöntemdir. Dişin sinir odasına ulaşıldıktan sonra düzenli olarak dezenfekte edilen kanallar uygun alet ve tekniklerle genişletilir. Anestezi yapılmadan önce kontrol edilerek canlı olduğu tespit edilen dişlerde kanal tedavisi tek seansta bitirilebilir. Israrlı iltihap akıntısı olan dişlerde veya radyografilerde büyük hacimli gözüken rezorpsiyonlarda toplamda 2 veya daha fazla seans sürebilir. Kanal tedavisi bitirilirken genişletilen kanallar röntgende radyoopak gözüken materyallerle doldurularak tıkanır. Dişin madde kaybının telafisi için en azından 3-4 gün beklemek idealdir. Doku kaybı miktarına göre üst yapı restorasyon (kompozit dolgu, endokron, inlay/onlay, seramik kron vs.) tekniği seçilir.

  • Rezeksiyon (Apikal Cerrahi)

Dişin kök ucundaki iltihaplı bölgenin cerrahi olarak temizlenmesi işlemidir. Dişin kök ucunda bulunan yaygın, büyük ve iyileşme gözlemlenemeyen rezorpsiyonlarda, dişlerin kök uçlarıyla ilişkili kist operasyonlarında vs uygulanır. İlgili bölgeye anestezi eşliğinde cerrahi yöntemlerle giriş sağlandıktan sonra uygun el ve döner aletlerle iltihaplı bölge temizlenir. Kanal tedavisi yapılmış dişin kök ucuna sızdırmazlık sağlayacak uygun materyaller (mta) uygulandıktan sonra gerekirse greftleme de yapılarak bölge kapatılarak iyileşmeye bırakılır. Düzenli aralıklarda bölge radyolojik olarak kontrol edilerek iyileşme takip edilmelidir.

  • Fiber Post

Kanal tedavisi sonrası dişin kök kanalına uygulanan çubuk benzeri materyal ile üst yapının sürekliliği için uygulanan yöntemdir. Kanal tedavisi uygulanan dişlerdeki madde kaybının büyüklüğüne göre planlanır. Bu sayede hem kalan diş dokusu ile bütünleşerek destek sağlar, dişin kırılmasını önleyerek kalan diş dokusunu korur, hem de üzerine yapılacak olan restorasyona tutuculuk sağlarlar. Tek seansta, uygulanacak kök kanalında yeterli derinlik yaratıldıktan sonra fiber post bölgeye yerleştirilerek adeziv sistemler ve kompozitle sabitlenir.