SANİTA GROUP
GÜVENCE SİSTEMİMİZ

PERSONALIZED HEALTH CARE

Güvenli sağlık ve tedavi sistemimizin amacı:

Sağlığı ve tedavisi için yurtdışında tedavi olmayı seçen hastalar için en güvenli sağlık ve tedavi platformunu ortaya çıkarmak istedik. Bunu yaparken de şunu düşündük, hastaların kendilerini ülkelerinde hissettiklerinden daha güvende hissetmeleri için bir güvence ve platform oluşturmalıyız.
Hedefimiz, uluslararası ve bağımsız kontrol mekanizmaları tarafından denetlenen, hastalara ve onlara rehberlik eden medikal seyahat şirketlerine, başka yerde bulamayacakları bir bakış açısıyla en güvenli sağlık ve tedavi koşullarını oluşturmak ve tedavi başarısına odaklanmaktır.

AB Sağlık Mevzuatı, tüm AB vatandaşları için başka bir AB ülkesinde kaldığınız süre boyunca aniden hastalanırsanız veya önceden var olan bir kronik durum için tedaviye ihtiyacınız olursa, başka bir AB veya AEA ülkesinde, Birleşik Krallık’ta veya İsviçre’de tedavi görme hakkınızı güvence altına alır. Bu arada, başka bir AB ülkesinde tedavi aramakta ve tedaviyi seçmekte de özgürsünüz.

Sanita Group olarak, Türkiye’ye tedavi için gelen hastalar için de bu mevzuat ve AB uluslararası tahkim kapsamının üzerinde bağlayıcı ve yaptırım uygulayan, uluslararası şirketler tarafından denetlenen bir sağlık ve tedavi platformu oluşturduk.

SANİTA GÜVENCE SİSTEMİMİZ

Tedavi Sürecinizi nasıl güvence altına alıyoruz?
  • Tıbbi Süreç Denetimi
  • Mali Uyumluluk & Fatura
  • Bloke Hesap
  • Bağımsız Hukuk Desteği
  • Komplikasyon Sigortası

Tıbbi Süreç Denetimi

Sağlık ve Tedavi Turizminde yaşanan en büyük sorunun, insanların sağlıklarına kavuşmak için yaptığı seyahatlerde, seçtikleri tedavi süreçlerinde sorumluluk alan mekanizmaların olmayışı, onaylanmış malzeme ve tedavi hizmetinin belirlenen standartlara uymaması, süreçlerin denetlenmemesi, tıbbi standart olmaması ve tedavi başarısının, hastaya verilen hizmet kalitesinin, kazanılmak istenen paranın arkasında kalması olarak görüyoruz.

Bu sorunun çözümüyle ilgili, uluslararası bağımsız denetim firması ortağımız Bureau Veritas ile yarattığımız tedavi paketlerimizin denetimine ilişkin kriterler sayesinde olası yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçecek sistem standartlarının yaratılması, hastanın randevu aşamasından tedavinin tamamlanması ve ülkeden ayrılması aşamasına kadar alacağı tüm tıbbi sürecin denetimi, hizmet verenlerin ve tüm mekanizmaların BVQS ve UKAS tarafından tbbi ve uluslararası standartlarda denetlenmesi, tedavi süreci ve sonucu ile ilgili rapor verilmesi şeklinde iş akışımızı belirledik.

https://www.sanita.istanbul/wp-content/uploads/2022/05/imgnew-4.jpg

Mali Uyumluluk ve
Fatura Denetimi

Tedavi sürecine bağlı olarak tüm finansal süreç, faturalar ve toplam tutar, aynı zamanda çözüm ortağımız olan uluslararası ve bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.
Bu aynı zamanda, hastaneye ne ödediğini bilmeyen ve hastanenin faturasını ödemek zorunda kalan özel sigorta şirketleri için de bir teminattır. Özel hastane ve kliniklerin bu denetimsiz yöntemle ne kadar fazla kar ettiğini hepimiz biliyoruz.
Denetim sonrasında teşhis edilen tedavinin finansal ve faturalandırma süreci hastaya ve hastayı gönderen firmaya eksiksiz olarak raporlanır.

Tüm tedavi süreci, onaylanan tedavi gereği yapılan tüm işlemler ve alınan tüm hizmetler, hastanın tedavisinde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin barkodları, adetleri ve tedavi süreci öncesinde belirlenen marka ve modeller ile kullanılan malzemelerin uyumluluğu denetlenir ve raporlanır. Alamadığınız hiçbir hizmetin ve kullanılmayan hiçbir malzemenin bedeli tahsil edilmez.

Bloke/Emanet Hesap

Sanita Uluslar arası Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Grubu olarak verdiğimiz hizmet, insan sağlığı ve hastalıkların tedavisinde kolaylaştırıcı rol olsa da, yapılan işin kapsamı hukuk açısından Uluslararası ticaret sözleşmesi dahilindedir. Bu kapsamdaki pek çok sözleşme, hizmetin alımı konusunda şartların sağlanamaması ve tedavi gerekliliklerinin yerine getirilmemesi sonucu anlaşmazlıkla, hukuki işlemlerle ve tedavi başarısızlığıyla sonuçlanmaktadır.

Uluslararası ticarette ise Sanita Grup için bu güvenceyi sağlamanın kilit noktası, hizmet veren ve hizmet alan (hasta) için ise tedavisini doğru şekilde ve taahhüt edilen standartlara gerçekleştirilmesi uluslararası kapsamdaki bu sürecin en kritik noktasını oluşturduğu bilinciyle hizmetini tamamlamaktır.

Bu sürecinin en önemli ayağında, henüz randevu aşamasında, tıbbi süreçten sorumlu doktorumuz, hastaları tedavi edecek uzmanlarla birlikte tedavi prosedürlerini karşılıklı olarak denetleyecek ve eşleştirecektir. Bu işlemler hasta bilgi formları, hastalığa ilişkin kayıtlar, teşhis formları, gerekli tetkikler, yasal ve tıbbi izinler, yükümlülükleri kapsar.

Güvence sistemimiz, tüm tıbbi işlemlerin denetimi, mali (fatura) denetim, bağımsız hukuki danışmanlık, banka (emanet hesabı) ve komplikasyon sigortasını içermekle birlikte, tüm sürecin hasta ve hastayı gönderen şirket lehine raporlanmasını içermektedir.

Randevusu onaylanan hasta veya hastayı yönlendiren Medikal Travel Partner (B2B), ilgili hastanın tedavi ücretini Sanita UK tarafından Londra’da açılan ”bağımsız olarak denetlenen” bir emanet hesabına yatıracaktır.

Sanita Istanbul güvence sisteminin en önemli ve güven unsuru olarak tamamlayıcı ayağı olduğunu düşündüğümüz, taahhüt edilen tedavi sürecinde “tıbbi proses denetimi, fatura ve tedavi giderleri denetimi ve son olarak, hastanın tedavi hizmetini belirlenen ve tespit edilen şartlarda aldığına dair onay süreci tamamlandıktan sonra tedaviye ait ödeme, bağımsız denetime tabi emanet hesabından
Sanita Grup hesabına transfer edilecektir.
Tedavi sonrası bu onay mekanizması tamamlanıncaya kadar bankada bulunan tedavi ücreti, uluslararası ve bağımsız hukuk denetiminde emanet hesabında kalacaktır.

Sanita Group olarak tedavi şartları yerine getirilmeyen, tıbbi süreci ve tedavi giderlerinin doğruluğu onaylanmayan tedavilerin ücretini tahsil etmiyoruz.

Bağımsız Hukuk Desteği

Sağlığına kavuşmak ve tedavi olmak için seyahat etmek isteyen kişilerin ”Sağlık Turizmi”, ”Medikal Turizm” başlığı altında yaptığı araştırmalar sonucu karşılarına çıkan tüm sitelerde sunulan ve parlatılan şeyler, ”en popüler destinasyon, en iyi fiyat avantajı, en popüler doktor, öncesi ve sonrası fotoğraflar, ezberletilmiş diyaloglarla çekilen videolar” dışında bir şey verilmiyor. Tedavinizle ilgili opsiyonları seçme şansınız var…

Ya tedavi başarısı, iyileşme süreci, en başından itibaren sorunsuz tedavi, aksilik ve olası yasal durumlarda karşılaşacağınız zorluklar, kişisel ve ilgili mevzuatlara göre yasal dayanaklarınız?
Veya sizin adınıza tüm bu yasal süreci denetleyen bir hukuk müşaviri? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Sağlığınızı ve hayatınızı ilgilendiren böylesine kritik bir yolculuk kararını vermeden önce bir hasta olarak haklarınızı anlamanız önemlidir. Ülkenizdeki ve uluslararası platformlardaki hasta kanunları, hasta mahremiyeti, mevcut tedaviler esnasındaki haklarınız, karşılaşılan olumsuzluklar, planlanan ve gerçekleşen tedavideki uyumsuzluklar olmak üzere hastalarımızın çıkarlarını korumayı taahhüt ediyoruz.

Sağlık, bakım ve tedavinizle ilgili seyahatiniz hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmak, haklarınızı aramak, tüm seyahat ve tedavi sürecindeki uyumsuzluk ve olumsuzluk durumunda ise haklarınızın aranması sürecinde hastalarımız adına Sanita Group’tan bağımsız hareket eden, uluslar arası barolara kayıtlı avukatlar sizin yasal temsilciniz ve hukuk danışmanız olarak müşavirlik yapacaktır.

Komplikasyon Sigortası

Her bir güvence sistemmizi direkt olarak etkileyen ve kapsamı itibariyle hastalarımızın tüm seyahat maliyetlerini güvence altına alan bu hizmetimizi, tıbbi bir tanım olan ”komplikasyon sigortası” adı altında değerlendirmek yeterli olmayacaktır.

Sanita Group olarak, komplikasyon sigortasının içeriğini değiştirerek Hastalarımızın tedavileri esnasında meydana gelecek, tüm tıbbi komplikasyon risklerini ve buna bağlı acil ve ek tedaviler de dahil, seçtikleri tedavi paketinde tedavi içeriğini aşan tüm öngörülmeyen ödemeleri sigorta kapsamına alıyoruz.

Bu sigorta teminatımız ile aynı zamanda, ”bloke /emanet hesaba” yatan paranın, karşılaşılan uyumsuzluk ve tedavi başarısını etkileyen olumsuzluk halinde bloke edilmesi durumunda; seçilen tedavi sürecindeki eksiklikler, ilave testler, konsültasyon, görüntüleme ve gerekli extra muayene, extra hastane yatışı ve tedavi sürecinde, hastalar ve hastayı yönlendiren B2B şirketler, acenteler de dahil tüm hizmet alan ve hizmet veren tarafların faaliyetlerini teminat kapsamına alıyoruz.

Özetle tedavi sürecini aşan ve tedavi başarısını olumsuz etkileyen her türlü maliyet sigorta kapsamında değerlendiriyoruz.

Tedavilerimizle İlgili Bilgi Almak için Bize Ulaşın.

Dünya Çapında Uzman Doktor Kadrosu

Randevu Alın

+90 532 406 30 06

Online Görüşme

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish